Aktualności

Posted in Aktualności

Spotkanie z przedstawicielami Krajowej Sekcji Hotelarstwa i Gastronomii

Przewodniczący Sekretariatu spotkał się 13 lutego w Warszawie z przedstawicielami Krajowej Sekcji Hotelarstwa i Gastronomii. W posiedzeniu uczestniczyła także Barbara Surdykowska z Biura Eksperckiego, Dialogu…

Czytaj więcej...
Posted in Aktualności

Spotkanie członków Trójstronnego Zespołu Branżowego

W dniu 8 lutego 2019 roku w Warszawie, w siedzibie Komisji Krajowej odbyło się spotkanie członków Trójstronnego Zespołu Branżowego strony społecznej . Omówiono zagadnienia, które…

Czytaj więcej...
Posted in Aktualności

Organizowanie związków zawodowych – spotkanie w Warszawie.

6 lutego 2019r., w Warszawie odbyło się spotkanie komisji doradczej Centrum Organizacji Związków Zawodowych ( COZZ ). COZZ to fundacja utworzona w Polsce w wyniku…

Czytaj więcej...
Posted in Aktualności

Przemysł 4.0 i zmiany technologiczne w sektorze spożywczym – związkowe warsztaty

W dniach 4-6 luty 2019 roku w Kopenhadze w gronie ekspertów i partnerów społecznych dyskutowano o szansach, zagrożeniach i wyzwaniach związanych z tempem zmian technologicznych,…

Czytaj więcej...
Posted in Aktualności

Europejski Komitet Dialogu Społecznego w Sektorze cukru

W dniu 30 stycznia odbyło się plenarne posiedzenie Europejskiego Komitetu Dialogu społecznego w sektorze cukru. Głównym tematem obrad była trudna sytuacja na rynku cukru poz…

Czytaj więcej...
Posted in Aktualności

Narodowy Holding Spożywczy. Rozmowa z przedstawicielami Ministerstwia Rolnictwa

18 stycznia przewodniczący Krajowego Sekretariatu Zbigniew Sikorski oraz Zbigniew Jezierski, Piotr Petera i Stanisław Lubaś z Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” w Krajowej Spółce Cukrowej rozmawiali…

Czytaj więcej...
Posted in Aktualności

WZD Krajowej Sekcji Przemysłu Mleczarskiego Spirytusowego i Koncentratów Spożywczych

W dniach 9 -11 stycznia w Koszelówce odbyło się WZD Krajowej Sekcji Przemysłu Mleczarskiego Spirytusowego i Koncentratów Spożywczych. W spotkaniu oprócz delegatów wzięli udział zaproszeni…

Czytaj więcej...
Posted in Aktualności

Spotkanie opłatkowe sekretariatów i sekcji branżowych

7 stycznia w Historycznej Sali BHP w Gdańsku przedstawiciele sekretariatów i sekcji branżowych spotkali się z członkami Prezydium Komisji Krajowej NSZZ Solidarność na tradycyjnym opłatku. Przewodniczący Komisji…

Czytaj więcej...
Posted in Aktualności

Posiedzenie Krajowej Sekcji Pracowników Przemysłu Mięsnego, Drobiarskiego i Tłuszczowego w Kruszwicy

W dniach 17-18 grudnia w Kruszwicy odbyło się posiedzenie Rady Krajowej Sekcji Pracowników Przemysłu Mięsnego, Drobiarskiego i Tłuszczowego NSZZ Solidarność, oraz spotkanie opłatkowe rady. Członkowie rady…

Czytaj więcej...
Posted in Aktualności

Stop nieuczciwym praktykom w handlu żywnością

19 grudnia 2018 roku Komisja Europejska, Parlament i państwa członkowskie zgodziły się  w sprawie nieuczciwych praktyk handlowych w łańcuchu dostaw żywności . Celem tej dyrektywy jest…

Czytaj więcej...