Zaniepokojenie pracowników Krajowej Grupy Spożywczej

Krajowa Sekcja Przemysłu Cukrowniczego NSZZ „Solidarność” wystosowała pismo do Ministra Aktywów Państwowych Jacka Sasina w sprawie, budzących niepokój pracowników Krajowej Grupy Spożywczej, informacji o włączeniu firmy w prowadzony obecnie skup malin. Byłby to kolejny, po interwencyjnym skupie zboża i obrocie nawozami, przypadek wykorzystywania tej Spółki Skarbu Państwa do prowadzenia doraźnych działań w tej części rynku rolno-spożywczego, gdzie pojawiają się problemy. Kwestia jest szczególnie kuriozalna ponieważ firma nie posiada odpowiedniej infrastruktury do przechowywania i przeróbki malin, a sugestie wykorzystania części magazynów, gdzie składowany jest burak cukrowy, nic w tej sprawie nie zmienią.

Takie instrumentalne traktowanie Krajowej Grupy Spożywczej grozi poważnymi konsekwencjami. Politycy, podejmujący arbitralne decyzje, zdają się nie zważać na ich ekonomiczny wymiar, kierując się doraźnym interesem danego resortu. W tym wypadku kwestia dotyczy Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, który gorączkowo poszukuje sposobów na rozwiązanie bieżących problemów. W tym miejscu warto podkreślić, że formalnie Grupa podlega pod Ministerstwo Aktywów Państwowych, stąd zdziwienie budzą informacje jakoby również inne resorty miały wpływ na jej funkcjonowanie.

Sprawę będziemy na bieżąco monitorować.

W załączniku pismo przewodniczącego Krajowej Sekcji Stanisława Lubasia skierowane do ministra aktywów państwowych Jacka Sasina.

Media społecznościowe: