Zespół ds. Przemysłu

W dniu 27 marca 2019r w siedzibie Komisji Krajowej NSZZ „S” w Warszawie odbyło się posiedzenie Zespołu d.s Przemysłu.

Dyskutowano o „Polityce surowcowej Państwa- Bogactwo i Zrównoważony  Rozwój”, omówiono sytuację w poszczególnych branżach, oraz doprecyzowano tematykę pracy Zespołu w 2019roku.

Media społecznościowe: