Akademia Dialogu Społecznego

W Centrum Dialogu Społecznego „Dialog ” w Warszawie w dniu 27.11.2018r rozpoczęła się Akademia Dialogu Społecznego zorganizowana przez KK NSZZ „Solidarność”.
Celem trzy-dniowego szkolenia było zapoznanie młodych działaczy NSZZ „Solidarność” z problematyką dialogu społecznego . W spotkaniu uczestniczył Zbigniew Sikorski – Przewodniczący Sekretariatu , który podzielił się z uczestnikami szkolenia własnymi doświadczeniami z prowadzenia negocjacji i dialogu na różnych szczeblach począwszy od zakładu pracy, po branże do sektorowych dla całej gałęzi przemysłu spożywczego. W spotkaniu uczestniczył również przedstawiciel hotelarstwa Bartosz Komuda.

Media społecznościowe: