Wewnętrzny webinar Sekretariatu

Czas aktywnie rozpocząć nowy rok pracy w Sekretariacie, definiując aktualną sytuację na rynku pracy i zadania stojące przed związkowcami w 2022r! Takie przesłanie towarzyszyło uczestnikom,…

Czytaj więcej...

Zdalne posiedzenie przewodniczących Zarządów Regionów i Sekretariatów Branżowych NSZZ „Solidarność”

Emerytury stażowe, najbliższy Krajowy Zjazd Delegatów, negocjacje oświatowej Solidarności, porozumienie z Orlenem, Lotosem i PGNiG, protesty w PGE i inne, bieżące problemy związkowe to były…

Czytaj więcej...

Boże Narodzenie 2021

Czytaj więcej...

Odszedł Henryk Ciuksza – wieloletni Przewodniczący „Solidarności” w ostródzkich „Morlinach”

Z żalem zawiadamiamy że zmarł wieloletni Przewodniczący Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” przy zakładzie „Morliny” w Ostródzie – Henryk Ciuksza. Przyjaciel, kolega, współpracownik. W poniedziałek, 20…

Czytaj więcej...

Obchody Grudnia’70

W dniu 16.12.2021r., w Gdańsku, odbyły się w uroczystości upamiętniające tragiczne wydarzenia Grudnia 1970r. Obchody rozpoczęły się o godzinie 14.30, od złożenia kwiatów pod Pomnikiem…

Czytaj więcej...

Zdalne posiedzenie Rady Sekretariatu

W dniu 15 grudnia 2021r. odbyło się zdalne posiedzenie Rady Sekretariatu. Rada przyjęła uchwałą nowelizację budżetu Sekretariatu na rok 2021, ustaliła również termin i miejsce uroczystego…

Czytaj więcej...

Transformacja branży cukrowniczej w UE

W dniu 14.12.2021r. odbyła się konferencja kończąca projekt EFFAT „A transforming European sugar industry”. Głównym punktem spotkania było omówienie raportu przygotowanego przez firmę konsultingową Areté…

Czytaj więcej...

Akcja „Więcej demokracji w pracy”- czyli jeśli o nas to z nami – trwa nadal!

Przemiany w świecie pracy następują w coraz szybszym tempie. Cyfryzacja, konsekwencje pandemii, wzrost udziałów firm globalnych w gospodarce poszczególnych krajów, skutkujący oddaleniem szeregowego pracownika od…

Czytaj więcej...

Warsztaty EFFAT

W dniach 6-8.12.2021r., we Florencji, odbyły się warsztaty EFFAT poświęcone ochronie praw pracowniczych osób zatrudnionych w ramach niestandardowych form zatrudnienia (NSFE – Non-Standard Forms of…

Czytaj więcej...

Porozumienie w Zentis Siedlce

Informujemy, że Komisja Zakładowa NSZZ „S”, działająca w siedleckim „Zentisie”, osiągnęła porozumienie płacowe z pracodawcą. Uzgodniono, że pracownicy otrzymają podwyżki na poziomie 400-450 zł brutto….

Czytaj więcej...