Zawarcie porozumienia płacowego w CEDC Białystok

Informujemy, że w firmie CEDC International Sp. z o.o. oddział Białystok zostało zawarte porozumienie zawieszające spór zbiorowy z Pracodawcą i przyjmujące podwyżkę dla każdego pracownika…

Czytaj więcej...

Warsztaty dla młodych związkowców z branży spożywczej

„Wzmocnienia pozycji młodzieży w związkach zawodowych” to temat warsztatów, które organizowały EFFAT i ETUI  w dniach 11–13 marca 2020 r. w Sesimbrze w Portugalii. Szkolenie…

Czytaj więcej...

Rekomendacja GIS dla zakładów pracy w związku z koronawirusem Covid-19

W związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa, MR – we współpracy z Głównym Inspektorem Sanitarnym – przygotowało zalecenia dla zakładów pracy. Zaleca się: Zachować bezpieczną odległość…

Czytaj więcej...

Zmiana organizacji pracy Sekretariatu

W związku z zaistniałą sytuacją dotyczącą rozprzestrzeniania się koronawirusa w Polsce, zgodnie z zaleceniami rządu RP oraz Głównego Inspektora Sanitarnego, praca w Sekretariacie Przemysłu Spożywczego …

Czytaj więcej...

Jak rozwijać związkową Organizację Zakładową?

Wzrost uzwiązkowienia, sposób organizacji pracy komisji zakładowej, zachęcanie ludzi młodych aby organizowali się w związku zawodowym, umiejętność utrzymania odpowiednich relacji z pracodawcą i wypracowania silnej…

Czytaj więcej...

Służba przy Grobie Księdza Jerzego Popiełuszki

Przedstawiciele Krajowej Sekcji Przemysłu Mleczarskiego, Spirytusowego i Koncentratów Spożywczych NSZZ „Solidarność” z Nestle Kalisz i OSM Sierpc pełnili w dniach 10-11 marca 2020 r. służbę…

Czytaj więcej...

Posiedzenie Rady Sekretariatu w Gdańsku

W dniach 5-6 marca 2020 r. odbyło się w Gdańsku posiedzenie Rady Sekretariatu. Rada przyjęła wykonanie budżetu Sekretariatu i rozliczenie dotacji Komisji Krajowej na działania…

Czytaj więcej...

Warsztaty szkoleniowe w Leuven

W dniach 04-06.03.2020 w belgijskim Leuven odbyło się szkolenie dotyczące aktywnego starzenia się i podejścia międzypokoleniowego jako narzędzia dialogu społecznego w zakładzie pracy . Inicjatorem…

Czytaj więcej...

Raport nr 1

RAPORT W dniu 27/02/2020 r.  w Sali Posiedzeń Rady Dyscypliny Technologii Żywności i Żywienia  Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego ,  odbyło się I posiedzenie Sektorowej Rady…

Czytaj więcej...

Posiedzenie Rady Krajowej NSZZ RI „Solidarność”

W dniu 3 marca 2020 r., odbyło się posiedzeniu Rady Krajowej NSZZ RI „Solidarność”. Na zaproszenie Pani Poseł Teresy Hałas uczestniczył w nim  przewodniczący Sekretariatu…

Czytaj więcej...