Bezpieczny powrót do pracy – zalecenia Państwowej Inspekcji Pracy

W związku ze stopniowym odmrażaniem gospodarki, pracownicy i pracodawcy powinni przygotować się na bezpieczny powrót do pracy. PIP opublikował zalecenia w tej kwestii, szczególnie zwracając uwagę na kilka elementów:

  • Identyfikację zagrożeń
  • Plan działań
  • Minimalizowanie ryzyka

Należy również pamiętać o udziale pracowników i ich przedstawicieli w procesie oceny ryzyka, poziomu zabezpieczeń i przestrzeganiu BHP w danym zakładzie pracy.

Poniżej link do stanowiska PIP:

https://www.pip.gov.pl/pl/wiadomosci/109995,bezpieczny-powrot-do-pracy-zalecenia-panstwowej-inspekcji-pracy.html

Media społecznościowe: