Branża hotelarska i gastronomiczna na krawędzi

Zbigniew Sikorski, przewodniczący Krajowego Sekretariatu Przemysłu Spożywczego NSZZ „Solidarność”, komentuje sytuację w branży hotelarskiej i gastronomicznej w drugiej fali pandemii.

Sektor spożywczy odczuwa w sposób dramatyczny sytuację związaną z zagrożeniem COVID-19 w sektorze Horeca, czyli hotelarskim oraz gastronomicznym. Co prawda firmy skorzystały z tarcz, ale poczucie jako takiej stabilności się kończy. W firmach, gdzie są związki zawodowe zawarte zostały porozumienia postojowe z tzw. tarczy, a jednocześnie sytuacja destabilizacji uruchomiła serię zwolnień w wielu hotelach. Zwolniono najpierw zatrudnionych przez firmy zewnętrzne, a z czasem pracę tracili pracownicy hoteli. Przedstawiałem sytuację branży hotelarskiej na posiedzeniu zespołu Rady Dialogu Społecznego ds. przedsiębiorczości i rynku pracy 10 września br. Wnosiłem by doszło do spotkania z udziałem strony społecznej. Do dnia dzisiejszego nie otrzymaliśmy żadnej odpowiedzi.

28 września brałem udział w obradach w RDS zespołu ds. dialogu społecznego na którym przedstawiłem nasze  stanowisko: przedstawiciele strony rządowej nie wykazują woli rozmów z trójstronnym zespołem branżowym ds. przemysłu spożywczego. Podobne stanowisko przyjął zespół d/s dialogu społecznego RDS obarczając Ministerstwo Rozwoju za brak posiedzeń Trójstronnego Zespołu Branżowego  d/s przemysłu spożywczego.

Ustawa o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 wprowadza wsparcie branży turystycznej świadczeniem postojowym 50 proc. kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę, jeżeli odnotowali przestój wskutek COVID-19. To o wiele za mało. Wkrótce czeka nas też kryzysowe tąpnięcie związane z ustawą o podatku od cukru. Nowa opłata cukrowa obciąży przedsiębiorców sprzedających produkty zawierające cukier. Przepisy miały początkowo obowiązywać od 1 lipca 2020 r., wejdą w życie od stycznia 2021 r. Wysokość opłaty będzie uzależniona od ilości substancji słodzącej znajdującej się w napoju. Zastanawiamy się jak ten podatek będzie naliczany od przedsiębiorstw. Branża mimo przesunięcia terminu nadal tego nie wie. Okazuje się , że w branży napojów już rozpoczęto  rozłożone w czasie i z dodatkowymi odszkodowaniami zwolnienia pracowników Żywiec Zdrój, Coca Cola.

Media społecznościowe: