Powiadomienie o zastrzeżeniach dotyczących reprezentatywności innej organizacji

Powiadomienie o zastrzeżeniach, co do spełniania kryteriów reprezentatywności przez inną organizację związkową Działając na podstawie art. 24125a § 4 Kodeksu pracy – NSZZ „Solidarność” w……………………………………………

Czytaj więcej...