Certyfikat „Pracodawca Przyjazny Pracownikom” dla spółki cukrowej.

Na wniosek organizacji NSZZ „Solidarność” w Südzucker Polska S.A. zgłoszono w  2018 roku firmę do konkursu „Pracodawca Przyjazny Pracownikom”.  Celem konkursu jest promowanie pracodawców, którzy wyróżniają się w stosowaniu dobrych praktyk w zakresie przestrzegania przepisów prawa pracy, w szczególności poprzez stabilność zatrudnienia, przestrzeganie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz prawa do zrzeszania się w związki zawodowe.
Südzucker znalazł się wśród 22 wyróżnionych firm, jako jedyny z branży spożywczej, której organizacja jest w naszym Sekretariacie.
Obecna sytuacja w koncernie uległa zmianie, jeden z pięciu zakładów produkcyjnych będzie zamykany (cukrownia Strzyżów). Jest to spowodowane nadprodukcją cukru w Europie i na świecie oraz ograniczeniami w dostępności surowców.

Związkowcy podczas ostatnich rozmów wynegocjowali sporo wyższe odprawy dla pracowników, których miejsca pracy są likwidowane. Są zadowoleni z korzystnego pakietu socjalnego.

Pracodawca z zadowoleniem przyjął certyfikat, będzie mógł się nim posługiwać przez okres trzech lat.

Media społecznościowe: