Deklaracja współpracy podpisana

W dniu 09.09.2019r. została podpisana deklaracja współpracy Związku Pracodawców Polski  Przemysł Spirytusowy z Radą Krajowej Sekcji Przemysłu Mleczarskiego Spirytusowego i Koncentratów Spożywczych  NSZZ „Solidarność” na rzecz innowacyjności ,rozwoju branży i dialogu społecznego pomiędzy organizacjami pracodawców a  związkami zawodowymi. Strony porozumienia podkreśliły możliwość prowadzenia dialogu dotyczącego  zbiorowych stosunków  pracy w branży spirytusowej  oraz właściwych dla branży, ramowych, wspólnie wynegocjowanych porozumień.

Media społecznościowe: