Dobre miejsca pracy – kampania światowa

IUF ogłasza ogólnoświatową kampanię dotyczącą
godności i bezpieczeństwa pracy dla pokojowych
i serwisu sprzątającego w branży hotelarskiej.

Hotelarstwo opiera się na pracy setek tysięcy pokojowych na całym świecie, większość z nich to kobiety, wiele z nich to emigrantki. Są one cichymi ofiarami ciężkich warunków pracy, które niszczą ich zdrowie. Wiele z nich jest ze względu na zły stan zdrowia przedwcześnie opuszcza rynek pracy i w ten sposób skazuje się na ubóstwo.

Pracownice ukryte niejednokrotnie w pięknych, luksusowych hotelach są wyniszczane przez nadmiar codziennych zadań, stałą powtarzalnością ruchów: podnoszenia i przenoszenia ciężkich ładunków, wyśrubowanych norm pracy, kontaktem z toksycznymi produktami chemicznymi i długą listą ryzyka zawodowego, w tym także niebezpieczeństwa molestowania seksualnego.

Podczas gdy, branża hotelarska kwitnie i staje się bardzo rentowna, pracodawcy nie szczędzą wysiłków, aby nieprzerwanie obniżać warunki pracy bezpośrednio, albo poprzez outsourcing tańszych usług. Pokojowe czują olbrzymią presję bardzo niskich płac i dalszego wzrostu nakładanych obowiązków.

Dlatego IUF rozpoczyna globalną kampanię na rzecz godnej pracy dla pokojowych w branży hotelarskiej. Właściwie w tym temacie międzynarodowe organizacje turystyczne i rynku pracy (ILO i UNWTO) muszą odpowiedzieć na degradację tej grupy zawodowej. Należy zastanowić się nad odpowiednią/globalną polityką, która może przynieść realne zmiany w branży hotelarskiej w tym zakresie. Pokojowe/pokojowi muszą mieć prawa,normy pracy, a ich przedstawicielstwa związkowe muszą mieć możliwości skutecznego negocjowania z pracodawcami i rządami.

Aby uzyskać więcej informacji na ten temat, prosimy o kontakt z Massimo Frattini koordynatorem IUF sektora hotelarskiego – massimo.frattini@iuf.org
Opracowała M.Soklaska

Media społecznościowe: