Dwudniowe posiedzenie Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”

W dniach 15 i 16 października 2019 r. w Jarnołtówku, na Śląsku Opolskim, odbyło się posiedzenie Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”. Dyskutowano na temat strategii rozwoju Związku i tworzenia nowych organizacji w służbach mundurowych. Omówiono również informacje z prac Prezydium Komisji Krajowej, poszczególnych zespołów KK, Rady Dialogu Społecznego, Rady Ochrony Pracy, regionów i sekretariatów branżowych.

Przed rozpoczęciem dwudniowego posiedzenia Komisji Krajowej NSZZ „S”, również w Jarnołtówku, pracował Zespół KK ds. Rozwoju Przemysłu. Głównym tematem obrad była kampania poświęcona branżowym układom zbiorowym pracy, prowadzona przez związki zawodowe zrzeszone w IndustriALL European. Hasłem tej kampanii jest „Together at Work”.

Media społecznościowe: