Dyskusja na temat zmian w branży gier losowych

Trwają rozmowy zainicjowane przez Organizację Zakładową NSZZ „Solidarność” w Casinos Polska Sp. z o.o. z Ministerstwem Finansów. Związkowcy podnoszą kwestię możliwego zwiększenia przychodów budżetowych państwa w powiązaniu ze zwiększeniem przewidywalności prowadzenia biznesu i tym samym ustabilizowaniu i zwiększeniu zatrudnienia. Wskazują również na konieczność wyeliminowania kilku niepotrzebnych przepisów, które generują jedynie absurdy i fikcję w procesach koncesyjnych.

„Wydaje się, że nasze propozycje znalazły zrozumienie w ministerstwie – mówi Jacek Borowicz, przewodniczący komisji „S” w CP Sp. z o.o. – Mamy nadzieję, że kolejne rozmowy, już na odpowiednim szczeblu decyzyjnym, pozwolą nam na przekonanie urzędników, że również związkowcy mogą mieć rozsądne pomysły, które służą branży, pracownikom jak i budżetowi publicznemu. Dziękuję również za wsparcie naszych działań przez przewodniczącego Rady Sekretariatu, Zbigniewa Sikorskiego, bez którego pomocy trudno byłoby nam „przebić szklany sufit” i doprowadzić do spotkania na poziomie odpowiedniego departamentu w Ministerstwie Finansów.”

Poniżej pismo w sprawie.

Media społecznościowe: