Egzekucja komornicza świadczeń z ZFŚS

Na wniosek Krajowego Sekretariatu przewodniczący NSZZ „Solidarność” Piotr Duda wystąpił do Zbigniewa Ziobro Ministra Sprawiedliwości z oficjalną prośbą o rozważenie wyłączenia spod egzekucji komorniczej zapomóg z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. Świadczenia te przyznawane są w oparciu o kryteria socjalne, a ich celem jest wspomożenie osoby uprawnionej w związku z trudną sytuacją materialną.

Zgodnie z treścią art. 80 Kodeksu pracy wynagrodzenie to ekwiwalent za świadczoną pracę. Nie stanowią więc wynagrodzenia świadczenia odszkodowawcze oraz wyrównawcze tj. : diety, zwroty kosztów podróży, odszkodowanie za niezgodne z prawem rozwiązanie umowy o pracę. Wydaje się, że zapomoga z ZFŚS powinna zostać wyłączona z zajęcia komorniczego na takich samych zasadach jak świadczenie 500 + jako świadczenie rodzinne.

Czytaj całość pisma skierowanego do Ministra Sprawiedliwości

Media społecznościowe: