Finałowa konferencja projektu „#MeatTheStandards”

Konferencja w Berlinie, która odbyła się 16 kwietnia br., zakończyła dwuletni projekt społeczny prowadzony przez EFFAT na rzecz poprawy położenia pracowników i uzwiązkowienia w europejskim sektorze mięsnym. 

W ramach wniosków z projektu EFFAT i podmioty stowarzyszone wzywają przyszłe instytucje UE do podniesienia standardów pracy w sektorze, który jest nękany problemami w zakresie BHP pracy. Istotną kwestią jest również ochrona pracowników przed wyzyskiem. Dotyczy to głównie migrantów, którzy poprzez fakt zatrudnienia w sektorze wpływają na obniżkę stawek obywateli UE, którzy również są w nim zatrudnieni. Oceniając wyniki samego projektu warto wspomnieć o belgijskim układzie zbiorowym pracy w sprawie nadużyć społecznych. To znaczący krok dla tego sektora, podkreślający znaczenie środków regulacyjnych w ochronie praw pracowniczych. Również ważnym osiągnięciem jest wzrost uzwiązkowienia w polskich zakładach przetwórstwa mięsnego, jak i rozpoczęcie kilku inicjatyw podjętych w firmach transnarodowych branży mięsnej mających na celu ustanowienie w nich europejskich rad zakładowych. 

Wykorzystując wyniki projektu, Kristjan Bragason, sekretarz generalny EFFAT, podkreślił znaczenie płynących z niego wniosków dla rozwoju praw i dobrobytu pracowników przemysłu mięsnego w całej Europie, mówiąc: „Warunki pracy w sektorze mięsnym splamiły europejski rynek pracy, szczególnie w okresie pandemii Covid-19. Niezależnie od rentowności, sektor nie może naprawdę prosperować, jeśli opiera się na wyzysku i dumpingu socjalnym” 

Z kolei, przewodniczący NGG, Guido Zeitler powiedział: „Potrzeba było wielu lat walki ze strukturami wyzysku w niemieckim przemyśle mięsnym, zanim outsourcing i podwykonawstwo zostały w końcu prawnie zakazane. Był to kamień milowy, który chcemy teraz wspólnie osiągnąć dla Europy. Ale chcemy również wprowadzić dalsze ulepszenia. Wątpliwi dawni podwykonawcy nadal chcą działać jako agencje rekrutacyjne. Pilnie potrzebujemy więcej regulacji i bardziej rygorystycznych kontroli tutaj – w Niemczech i w Europie.” 

Ze strony Sekretariatu w konferencji brali udział, zaangażowani w projekt, Martyna Łasek z organizacji „S” w Sokołowie, Adam Urbański Krzysztof Potomski i Krzysztof Prawdzik z Animexu, Ryszard Zawierucha z HK Scan, których udział w projekcie koordynowała Emilia Janicka z polskiego oddziału IUF. Obecny był również przewodniczący Rady Sekretariatu Zbigniew Sikorski.

Media społecznościowe: