Grupa Żywiec S. A. z certyfikatem „Pracodawca Przyjazny Pracownikom”

24 lutego br. w Pałacu Prezydenckim w Warszawie odbył się finał XII edycji Konkursu Pracodawca Przyjazny Pracownikom. Konkurs organizowany jest przez Komisję Krajową NSZZ „Solidarność” pod honorowym patronatem Prezydenta RP. Galę swoją obecnością uświetnili Prezydent RP Andrzej Duda, przewodniczący KK NSZZ „Solidarność” Piotr Duda, członkowie KK, prezesi i dyrektorzy wyróżnionych firm.

Jako Sekretariat gratulujemy naszej organizacji związkowej w Grupie Żywiec S.A. Firma  otrzymała jeden z 17 certyfikatów przyznanych w tej edycji. Tak trzymać!!!
Celem konkursu jest promowanie pracodawców, którzy wyróżniają się w stosowaniu dobrych praktyk w zakresie przestrzegania przepisów prawa pracy, w szczególności poprzez stabilność zatrudnienia, przestrzeganie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz prawa do zrzeszania się w
związki zawodowe. Kandydatów zgłaszają podstawowe jednostki organizacyjne „Solidarności”. Wyróżnione firmy szanują prawa pracowników oraz prowadzą u siebie dialog społeczny. Certyfikatem można się posługiwać przez okres trzech lat.

Dziękujemy Kancelarii Prezydenta RP za udostępnienie zdjęć.

Media społecznościowe: