Inicjatywa Sekcji Tytoni

28 sierpnia 2018r. Krajowa Sekcja Pracowników Przemysłu Tytoniowego w związku z projektem ustawy o zmianie „Ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami używania wyrobów tytoniowych” przedstawiła ocenę zaproponowanych zmian.  Sekcja uwagi skierowała do : Premiera Mateusza Morawieckiego, Elżbiety Rafalskiej (Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz Łukasza Szumowskiego (Ministra Zdrowia).

Unijna dyrektywa w wielu punktach uderza w interesy polskich pracowników. Przepisy krajowe powinny zapobiegać takiej dyskryminacji. Polska jest największym producentem wyrobów tytoniowych w Unii Europejskiej. W rodzimym przemyśle zatrudnionych jest 10 tysięcy osób, a około 60 tysięcy uprawia tytoń. W trosce o zachowanie miejsc pracy w branży tytoniowej będziemy obserwować przebieg prac legislacyjnych.

Media społecznościowe: