Jak zostać mistrzem negocjacji?

W dniach 22-24.02.2023r., w siedzibie Regionu Gdańskiego NSZZ „Solidarność”, odbyło się pierwsze z cyklu szkoleń z negocjacji, dedykowane członkom Sekretariatu Spożywców. Szkolenie było realizowane w ramach projektu „Godna praca to bezpieczna praca” współfinansowanego przez Fundusze Norweskie 2014-2021.

Umiejętności z zakresu negocjacji to temat trudny, ale dla związkowca… konieczny do poznania. Wszyscy, którzy pełnili funkcje uprawniające do reprezentowania pracowników w spotkaniach z pracodawcą, wiedzą, że moment, w którym należy wyrazić swoją asertywną opinię, nie należy do łatwych. Aby klimat negocjacji uczynić bardziej przyjaznym i pomóc Organizacjom Związkowym, wchodzącym w skład Sekretariatu, nasi Członkowie mieli możliwość wzięcia udziału w trzydniowych warsztatach z negocjacji i komunikacji, prowadzonych przez Marią Kościńską, szkoleniowca Komisji Krajowej. Cieszy, że na szkoleniu pojawiły się nowe osoby, które zaczynają działać na stopniu swoich komisji zakładowych. Dla nich przyswojona wiedza ma wartość niezwykle istotną, natomiast dla uczestników mających dłuższy staż w swoich komisjach, zajęcia były okazją do poszukiwania nowych inspiracji i analizy dotychczasowych kontaktów z pracodawcą.

Oddajmy głos uczestnikom zajęć:

„W „Solidarności” jestem prawie od początku jej istnienia w zakładzie – mówił Marcin Komorowski, członek KZ NSZZ „S” w Browar Elbląg Grupa Żywiec SA. – Obecnie zostałem wybrany do zarządu naszej organizacji. W naszym zakładzie stosunki z pracodawcą układają się różnie, w zależności od prezesa, a oni zmieniają się dość często. Właśnie niedawno mieliśmy zmiany w zarządzie,  mamy nowego prezesa i nowego „haerowca”. Jeżeli popatrzymy, w jaki sposób zamykany jest Browar w Leżajsku, to można powiedzieć, że podejście pracodawcy do pracowników jest lekceważące. Niby są rozmowy, ale faktycznie ich nie ma, raczej są one pozorowane. Mamy układ zbiorowy, w którym są wpisane coroczne rozmowy o podwyżkach, jednak i one nie przebiegają jak powinny. Szkolenie realizowane w ramach projektu „Dialog społeczny kluczem do rozwoju” oceniam jako bardzo przydatne. Szkolenie jest dobrze przygotowane zarówno pod względem treści, jak i metody prowadzenia. Także sposób prowadzenia przez trenerkę związkową Marię Kościńską zasługuje na uznanie, informacje przekazywane są bardzo przystępnie. Wiedza i umiejętności jakie zdobyłem na szkoleniu, dadzą mi na pewno większe poczucie pewności, jeśli chodzi o negocjacje z pracodawcą, będę np. wiedział jak odczytać jego zachowanie.”

„Jestem członkiem władz zakładowych  Związku już drugą kadencja i zamierzam kandydować w najbliższych wyborach – powiedział Wojciech Czerwiec, członek KZ NSZZ „S” w Animex-Agryf Szczecin – Nasza organizacja związkowa jest duża, na około 1200 pracowników mamy 500 członków. Jestem również w zespole negocjacyjnym, w którego skład oprócz przewodniczącego i  jego zastępcy wchodzi zawsze kilku członków wspierających. Pomimo że mam doświadczenie negocjacyjne, to takie szkolenie bardzo mi się przyda. Szczególnie cenna jest znajomość technik negocjacyjnych, z jednej strony uczą właściwych zachowań, ale także są pomocne w odczytywaniu taktyki stosowanej przez pracodawcę.  W naszym zakładzie skończyliśmy negocjacje płacowe w lutym, nie jesteśmy do końca zadowoleni z rezultatów, ale pracownicy chyba tak. Oczywiście jest zawsze pewien niedosyt. Obecny dyrektor jest otwarty na współpracę ze związkami zawodowymi, w przeciwieństwie do swojego poprzednika, który na każdą naszą propozycję mówił „nie”. Praktycznie każde negocjacje kończyliśmy sporem zbiorowym, często mieliśmy już przygotowane protokół rozbieżności na negocjacje, bo wiadomo było jaki będzie finał.”

Również zadowolona ze szkolenia, była Martyna Łasek, przewodnicząca KZ NSZZ „S” w Danish Crown Sokołów. „Przewodniczącą zostałam w wyborach uzupełniających, więc tę funkcję sprawuję cztery lata – mówiła – Nasza organizacja liczy obecnie 182 osoby, a gdy przejęłam ją było 150, więc się rozwijamy. Z pracodawcą negocjujemy raz do roku, jeżeli chodzi o podwyżki wynagrodzeń, inne sprawy to w zależności od potrzeb. Pracodawca do negocjacji podchodzi różnie, najtrudniej rozmawia się o płacach. O podwyżkach negocjujemy twardo, zwykle jest kilka spotkań, jeżeli chodzi o inne sprawy to łatwiej się porozumieć z pracodawcą. Szkolenie, w którym biorę właśnie udział  na pewno się przydadzą. Przede wszystkim uświadomiło mi pewne rzeczy, na które nie zwracałam uwagi. Teraz wiem, że mimo dużego doświadczenia w prowadzeniu negocjacji wciąż popełniam pewne błędy. Na pewno będę teraz krytyczniej patrzyła na siebie, aby wyeliminować te błędy. Ale także będę baczniej obserwować pracodawcę. Właścicielami firmy są Duńczycy, co odczuwamy w sposobie zarządzania. Widać otwarcie na partnera społecznego, jakim są związki zawodowe. Jestem również delegatką, wybraną z ramienia NSZZ „Solidarność”, do Europejskiej Rady Zakładowej. Pracodawca nie traktuje związkowców jako zło konieczne, przynajmniej w moim zakładzie, choć inaczej to wygląda w zakładzie w Jarosławiu, gdzie jest problem z pracodawcą, ale i z uzwiązkowieniem.”

„Po zakończonym szkoleniu widać jak było ono potrzebne – mówił Zbigniew Sikorski, przewodniczący Rady Sekretariatu – Cieszę się, że udało nam się uzgodnić szczegóły zarówno z Regionem Gdańskim „S” i Działem Szkoleń KK, aby zorganizować zajęcia dla naszych członków. Wysoka frekwencja, na szkoleniu pracowało 16 uczestników, pokazuje, że było warto. Oczywiście chcemy iść za ciosem i na koniec przyszłego miesiąca planujemy kolejna odsłonę dla tych chętnych, którzy nie zmieścili się na zajęcia w pierwszym terminie.”

Media społecznościowe: