Jubileuszowe WZD

W dniach 03-05.10.2018 w Majerczykówce koło Murzasichla odbyło się Jubileuszowe WZD Krajowej Sekcji Przemysłu Cukierniczego, Młynarskiego i Piekarniczego NSZZ „Solidarność”.

WZD Sekcji związane było z wyborami uzupełniającymi do Rady Sekcji organizacji zakładowej Skawa Wadowice, oraz z XX – leciem powstania Sekcji. W październiku 1998 roku powstały dwie sekcje – Sekcja Krajowa Przemysłu Cukierniczego oraz Sekcja Krajowa Piekarzy, Ciastkarzy i Młynarzy.

W 2006 roku podjęta została decyzja o połączeniu obydwu sekcji. Patrząc jednak na źródło i historię powstania Sekcji Cukierniczej (jak w skrócie jest nazywana), to październik 1998 roku uznawany jest za datę powstania sekcji.

W 2017 roku dążeniem Rady Sekcji było aby powstał sztandar, który upamiętni datę powstania obydwu sekcji.

19.10.2017 podczas uroczystości związanych z męczeńska śmiercią Błogosławionego Księdza Jerzego Popiełuszki, w kościele Św. Stanisława Kostki na Warszawskim Żoliborzu, sztandar Krajowej Sekcji Przemysłu Cukierniczego, Młynarskiego i Piekarniczego dostąpił zaszczytu poświęcenia przed grobem księdza Jerzego.

WZD podczas trzech dni obrad wspomniało o osobach, które tworzyły obydwie sekcje, a które nie doczekały tego jubileuszu. Podjęto także szereg stanowisk i uchwał, które nadadzą kierunek i pomogą w rozwoju sekcji. Podczas wyborów członkiem Rady Sekcji został Piotr Stuglik ze Skawy Wadowice.

04.10.2018 obradowała także Rada Sekcji, która postanowiła poszerzyć Prezydium o trzeciego Zastępce Przewodniczącego, którym został Grzegorz Szumer.

D. Skorek

Media społecznościowe: