Kapelan Krajowego Sekretariatu Przemysłu Spożywczego NSZZ „Solidarność”

Z przyjemnością informujemy, że do biura Krajowego Sekretariatu w Gdańsku, wpłynęła decyzja Prowincjała Zgromadzenia Misjonarzy Oblatów w Polsce, o. Marka Ochlaka o wyznaczeniu z dniem 6 grudnia, o. Marcina Szaforsa, Kapelanem Krajowego Sekretariatu Przemysłu Spożywczego NSZZ „Solidarność”. Tym samym uchwała Rady Sekretariatu z dn. 21 listopada br., nabrała realnych kształtów.

„Bardzo cieszymy się z tej decyzji Ojca Prowincjała – na gorąco komentował przewodniczący Rady, Zbigniew Sikorski – Wiemy, że działalność związkowa kosztuje wiele energii i jestem przekonany, że opieka duchowa Ojca Marcina pozwoli nam naładować nasze związkowe akumulatory.”

Poniżej skan dokumentu z decyzją o ustanowieniu Kapelana Sekretariatu.

Media społecznościowe: