Komunikacja w negocjacjach

Realizuję program, który przedstawiłem podczas wyborów na przewodniczącego Sekretariatu – mówi o szkoleniach przewodniczący Sekretariatu Spożywców Zbigniew Sikorski i tłumaczy, że doświadczony działacz związkowy, to działacz, który potrafi się zachować w każdej sytuacji w rozmowie z pracodawcą. I tego mają uczestników nauczyć te spotkania.

Dwudniowe szkolenie dotyczące komunikacji i negocjacji z pracodawcą,  było pierwszym z cyklu szkoleń zorganizowanych dla przedstawicieli organizacji zakładowych zrzeszonych w Krajowym Sekretariacie Przemysłu Spożywczego NSZZ „S”. Uczestniczą w nim działacze np. : z Łowicza, Żyrardowa, a nawet Lublina czy Ostródy. – Wiem, jak dużo dają szkolenia w negocjacjach z pracodawcami. Są bardzo potrzebne, dlatego je robimy. Zresztą wielu uczestników szkolenia czekają w najbliższym  czasie negocjacje z pracodawcą.

Na zdjęciu: Uczestnicy szkolenia „Komunikacja w negocjacjach” – Warszawa 6.09.2018 r.

Media społecznościowe: