Kongres SEL

W dniach 20-22 maja 2022 r., w Lappeenranta, odbyło się 21. Walne Zgromadzenie SEL – stowarzyszenia fińskich związków zawodowych pracowników przemysuy spożywczego. Na zgromadzeniu wybrano Przewodniczącego i Radę Federalną SEL, na kadencję 2022-27. Veli-Matti Kuntonen został przewodniczącym SEL, a Ville Vatka przejmie przewodnictwo w Radzie Federalnej.

„Decyzje Zgromadzenia i plan działania SEL na lata 2022-2027 stanowią dobre ramy dla naszej pracy na najbliższe pięć lat. Wspólnie wyznaczyliśmy sobie cele, które wymagają od nas zaangażowania i długoterminowego działania. Należy pamiętać, że fiński rynek pracy zmienia się bardzo szybko i musimy być gotowi na wdrażanie nowych rozwiązań w pracy związkowca, aby zapewnić godziwe zarobki i odpowiednie warunki pracy dla pracowników przemysłu spożywczego” – powiedział Kuntonen.

Członkiem SEL, jest organizacja związkowa pracowników w fińskiej firmie HK Scan. Polski oddział tej firmy znajduje się w Świnoujściu, a reprezentujący polskich pracowników, nasi związkowcy z Sekcji Mięsnej, wchodzą w skład Europejskiej Rady Zakładowej tej firmy. O kwestii współpracy z fińskimi kolegami m. in. w kontekście prac ERZ HK Scan, rozmawiał, obecny na kongresie, przedstawiciel Rady Sekretariatu Przemysłu Spożywczego NSZZ „Solidarność”, Bartosz Komuda. Osobą odpowiedzialną za kontakty międzynarodowe SEL i koordynację prac Europejskich Rad Zakładowych została wybrana Lea Vaananen, która była gościem na uroczystym Kongresie Sekretariatu Spożywców w maju tego roku w Jastrzębiej Górze.

Media społecznościowe: