Lex coronawirus: Uprawnienia pracowników i pracodawców w specustawie

Szczegółowe rozwiązania specustawy ws. koronawirusa, uprawnienia pracownika i pracodawcy.

Dnia 8 marca 2020 r. weszła w życie ustawa o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych. W związku z zagrożeniem rozprzestrzeniania się zakażeń wirusem istniała konieczność wprowadzenia szczególnych rozwiązań, umożliwiających podejmowanie działań minimalizujących zagrożenie dla zdrowia publicznego. Link do ustawy: http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20200000374

Ustawa przewiduje m.in.:
– wykonywanie pracy zdalnej, pracodawca może polecić pracownikowi wykonywanie przez czas oznaczony, pracy określonej w umowie o pracę, poza miejscem jej stałego wykonywania (praca zdalna);
– prawo otrzymania dodatkowego zasiłku opiekuńczego dla rodziców zwolnionych od wykonywania pracy z powodu konieczności sprawowania opieki nad dzieckiem, za okres nie dłuższy niż 14 dni, w przypadku zamknięcia żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola lub szkoły, do których uczęszcza dziecko.

Aktualnie w Polsce obowiązuje stan zagrożenia epidemicznego. Oznacza to m.in.:
– tymczasowe przywrócenie granic i kontrole graniczne od 15 marca br. na 10 dni z możliwością przedłużenia;
– zakaz wjazdu do Polski dla cudzoziemców;
– osoby powracające z zagranicy muszą przejść dwutygodniową kwarantannę domową;
– wstrzymane zostaną międzynarodowe połączenia lotnicze pasażerskie, ale także połączenia kolejowe, polskie linie lotnicze też nie będą latać poza granice Polski;
– sklepy, banki i bankomaty pozostaną otwarte, ograniczona została działalność galerii handlowych (czynne będą w nich tylko sklepy spożywcze, pralnie, apteki i drogerie), zamknięte zostaną restauracje, puby i bary, jedzenie będzie dostępne tylko w opcji dostawy do domu.

Wobec szczególnych okoliczności musimy sprostać nowym wyzwaniom. Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przygotowało podręcznik dla pracowników i pracodawców. Link do podręcznika: https://www.gov.pl/web/rodzina/pracownik-i-przedsiebiorca-w-obliczu-koronawirusa—praktyczny-poradnik

(Opublikowano za tysol.pl)

Media społecznościowe: