Nadzwyczajne posiedzenie Rady Sekcji Przemysłu Mleczarskiego, Spirytusowego i Koncentratów Spożywczych NSZZ „S”

W dniu 11.04.2024 r., w formule online,  odbyło się nadzwyczajne posiedzenie Rady Sekcji.

„Jak doskonale wiemy przed wieloma branżami, w tym przed tymi skupionymi w Sekcji, stoi wiele problemów, choć ja wolę używać słowa wyzwań – powiedział przewodniczący Rady Sekcji, Zbigniew Sikorski – Zagrożenia wynikające z „Zielonego Ładu”, obawy o kondycję naszego głównego dostawcy produktów – polskiego rolnika, ceny energii, konsekwencje wojny, tych punktów można wymieniać jeszcze wiele. Dlatego stale staramy się monitorować sytuację w naszych zakładach pracy, jak również mobilizować naszych związkowców do aktywności. Dlatego na posiedzeniu podziękowałem członkom Rady za zaangażowanie w marcowe protesty, w tym demonstrację w Warszawie, jak również omówiliśmy czekającą nas akcję protestacyjną w stolicy w dniu 10 maja.”

Poza tym czym żyje cały Związek, Rada zajęła się również tematami, którymi żyje Sekcja. Podjęto decyzję, o zmianie lokalizacji majowego Walnego Zebrania Delegatów Sekcji. W miejsce pierwotnie planowanego Lidzbarka Warmińskiego, ze względów logistycznych, wybrano Spałę. W tej właśnie miejscowości, w dniach 15-17.05.2024 r. w hotelu Savoy odbędzie się WZD Krajowej Sekcji.