Nadzwyczajne posiedzenie Rady Sekretariatu

W dniu 28.10.22r., odbyło się nadzwyczajne posiedzenie Rady Sekretariatu na którym rozmawiano o ogólnokrajowej manifestacji NSZZ „Solidarność”, która planowana jest na 17 listopada br. w Warszawie.

„Marsz Godności” będzie największą od lat demonstracją Związku, a rozpocznie się o godz. 12.00 pod siedzibą Komisji Europejskiej na ul. Jasnej, następnie uczestnicy przejdą pod budynek Sejmu i Kancelarię Premiera Rady Ministrów, zakończenie Marszu będzie pod ambasadą Rosji na ulicy Belwederskiej.

Rozmawiano również o kwestiach związanych stricte z branżą spożywczą i sytuacją związkowców zrzeszonych w Sekretariacie. Z najistotniejszych spraw warto odnotować, że uzgodniono aby w sprawie problemów Organizacji Zakładowej i jej Przewodniczącego w Browarze Braniewo, Sekretariat współpracował z Zarządem Regionu Warmińsko-Mazurskiego NSZZ „S”.

Media społecznościowe: