Nadzwyczajne posiedzenie Rady Sekretariatu

Powodem zwołania nadzwyczajnego posiedzenia Rady była sytuacja w zakładzie Mondelez w Bielanach Wrocławskich.

Rada spotkała się w dniu 26.10.2023 r. w formule online. W związku z brakiem chęci konstruktywnego dialogu ze strony pracodawcy Rada podjęła uchwałę o wystąpieniu do Prezydium KK NSZZ „Solidarność” z wnioskiem o uzyskanie środków z Krajowego Funduszu Strajkowego i przeprowadzenie akcji protestacyjnej. Tego samego dnia w godzinach popołudniowych, do przewodniczącego Rady dotarła informacja, że Prezydium zaakceptowało wniosek.

Teraz czas na działanie!

Media społecznościowe: