Narodowy Holding Spożywczy. Rozmowa z przedstawicielami Ministerstwia Rolnictwa

18 stycznia przewodniczący Krajowego Sekretariatu Zbigniew Sikorski oraz Zbigniew Jezierski, Piotr Petera i Stanisław Lubaś z Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” w Krajowej Spółce Cukrowej rozmawiali z Agnieszką Fido-Chmielewską, dyrektorem Departamentu Nadzoru Właścicielskiego w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz z Andrzejem Chodkowskim, Głównym Inspektorem Ochrony Roślin i Nasiennictwa. Spotkanie odbyło się w Inspektoracie Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Warszawie.

Rozmowa dotyczyła założeń oraz etapu prac nad powołaniem Narodowego Holdingu Spożywczego, którego utworzenie zapowiada rząd. Do końca kwietnia 2019 roku ma powstać koncepcja powołania holdingu, a Krajowa Spółka Cukrowa ma być głównym elementem powstającego podmiotu. Przewodniczący Sekretariatu stwierdził, że związkowi zależy na prowadzeniu dialogu społecznego w przemyśle rolno-spożywczym i bacznie będzie się przyglądał postępowi prac i wspierał słuszne działania struktur branżowych związku w tym temacie.

Media społecznościowe: