Negocjacje w zakładzie ZPOW Agros Nova w Łowiczu

W dniu 3.07.2019 r, na podstawie udzielonego pełnomocnictwa Sekretariatowi Przemysłu Spożywczego NSZZ Solidarność przez Komisję Międzyzakładową NSZZ „Solidarność” Agros Nova. Przewodniczący Sekretariatu Zbigniew Sikorski uczestniczył w spotkaniu negocjacyjnym w siedzibie Agros Nova w Łowiczu . W spotkaniu brali udział również przedstawiciele Komisji Międzyzakładowej Agros Nova, przedstawiciele pracodawcy i mediator z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki społecznej. W wyniku trudnych rozmów, negocjujące strony, w szeregu punktów, zbliżyły swoje stanowiska. Taki wynik spotkania pozwala na umiarkowany optymizm na przyszłość. Strony ustaliły, że będzie przygotowany wstępny projekt ewentualnego porozumienia. Jeżeli projekt porozumienia nie będzie zaakceptowany przez którąkolwiek ze stron, zostanie spisany protokół rozbieżności, a Związek wejdzie w kolejny etap działań wynikających z Ustawy „O rozwiązywaniu sporów zbiorowych” z dn. 23.05.1991 r.

Media społecznościowe: