Nowa organizacja w sekretariacie

W  dniu 27.08.2018r. odbyło się zebranie wyborcze do władz Komisji Zakładowej w Zentis Polska Sp. z o.o. w Siedlcach.
Organizacja Zakładowa w Zentis Polska przystąpiła do Krajowej Sekcji Przemysłu Mleczarskiego, Spirytusowego i Koncentratów Spożywczych NSZZ „Solidarność”.
Media społecznościowe: