Kolejna Organizacja Związkowa zgłasza akces do Sekretariatu Spożywców

W dniu 27 listopada br., w gościnnych progach Zarządu Regionu Słupskiego NSZZ „S”, odbyły się wybory Przewodniczącego i członków KZ i ZKR OZ NSZZ „Solidarność” w Miralex sp.z o.o. w Słupsku.

„Gratuluję wszystkim osobom wybranym na związkowe funkcje – mówił, reprezentujący Radę Sekretariatu, Zbigniew Sikorski – Znam waszą sytuację, wasze problemy. Solidarnie będziemy je rozwiązywać, krok po kroku.”

Słowa przewodniczącego miały również swój konkretny wymiar. Przy okazji wyborów, członkowie organizacji podjęli decyzję o przystąpieniu do Krajowej Sekcji Przemysłu Mleczarskiego, Spirytusowego i Koncentratów Spożywczych NSZZ „S”, stając się jednocześnie członkami Sekretariatu Spożywców.

Serdecznie witamy nową organizację w strukturze branżowej!

Media społecznościowe: