Obchody 33. rocznicy śmierci bł. ks. Jerzego Popiełuszki

W niedzielę 22 października br., w Suchowoli, odbyły się uroczystości poświęcone pamięci bł. ks. Jerzego.

Na uroczystościach Krajowy Sekretariat Spożywców był reprezentowany przez poczet sztandarowy Sekretariatu oraz sekretarza Rady Sekretariatu, Waldemara Kiszkiela.

Skład pocztu sztandarowego stanowili przedstawiciele Organizacji Związkowej NSZZ „Solidarność” w CEDC International sp. z .o. o z Białegostoku.

Media społecznościowe: