Obchody rocznicy wprowadzenie stanu wojennego w Łowiczu.

Poniżej przedstawiamy relację naszej Koleżanki, Teresy Kowalskiej-Sucheckiej, przewodniczącej Rady Sekcji Przemysłu Owocowo-Warzywnego NSZZ „Solidarność”, wchodzącej w skład Sekretariatu Przemysłu Spożywczego.

„W tym roku obchodzimy 41 rocznicę wprowadzenia stanu wojennego. Dnia 13 grudnia 1981 roku, Rada Państwa, niezgodnie z ówcześnie obowiązującą konstytucją PRL, wprowadziła stan wojenny na terenie całej Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej.

Pamiętamy, o tych tragicznych wydarzeniach, w trakcie których, w całym kraju, internowano ponad 10 tysięcy działaczy NSZZ „Solidarność”, a życie straciło ponad 100 osób. Pamiętamy również o ludziach, którzy potrafili wówczas przeciwstawić się nielegalnie wprowadzonemu stanowi wojennemu broniąc praw i godności człowieka.

Biorąc powyższe pod uwagę, Rada Oddziału NSZZ „Solidarność” w  Łowiczu postanowiła, że obchody rocznicy zostaną zorganizowane dnia 11 grudnia 2022 roku. W obchodach uczestniczyli również członkowie Sekretariatu, związkowcy z Komisji Międzyzakładowej NSZZ „Solidarność” w firmie Maspex.

Dotrzymujemy swojego zobowiązania, będąc solidarnym wobec Boga, Honoru i Ojczyzny. Obchody rozpoczęły się uroczystą mszą św. w kościele Ojców Pijarów o godz. 12.30, podczas której modliliśmy się w intencji ojczyzny, internowanych i pomordowanych w stanie wojennym oraz za członków NSZZ „Solidarność”. We mszy św. uczestniczyły poczty sztandarowe, władze samorządowe, osoby internowane w zakładzie karnym w Łowiczu, członkowie NSZZ „Solidarność” i wierni. Na zakończenie mszy św. przeszliśmy pod tablice rocznicowe a osoby internowane: Wojciech Gędek opowiadał o historii tablic, krzyża i makatki, a Andrzej Słowik wspominał czas stanu wojennego i przedstawił swoje refleksje zwłaszcza dotyczące osób, które wprowadziły stan wojenny, wydawały haniebne wyroki, biły i torturowały osoby internowane a do dzisiaj nie zostały osądzone. Następnie przeszliśmy wspólnie z o. Markiem pod pomnik bł. ks. Jerzego Popiełuszki i świętego Jana Pawła II na wspólną modlitwę, zapalenie zniczy i złożenie kwiatów.

Uroczyste złożenie kwiatów pod tablicą upamiętniającą internowanych

Natomiast w dniu 13 grudnia o godz. 1015, na zaproszenie starosty łowickiego i dyrektora zakładu karnego w Łowiczu, spotkaliśmy się przed tablicą poświęconą internowanym, którzy podczas stanu wojennego, przebywali z tym zakładzie. W roku 1981, w łowickim więzieniu, powstał ośrodek odosobnienia dla internowanych działaczy „Solidarności” z Regionów: Mazowsze i Ziemi Łódzkiej. Aby upamiętnić te wydarzenia, na murze zakładu karnego, od jego frontowej strony, umieszczono pamiątkową tablicę. W spotkaniu uczestniczyły osoby internowane, związkowcy, władze zakładu karnego i starosta łowicki, Pan Marcin Kosiorek, który reprezentował powiat łowicki. Pod tablicą zapłonęły znicze i złożone zostały biało-czerwone kwiaty. Po złożeniu kwiatów osoby internowane udały się z wraz z dyrekcją zakładu karnego na jego teren, gdzie ponad czterdzieści lat temu byli internowani.

Z poważaniem

Teresa Kowalska-Suchecka

przewodnicząca KM NSZZ „S” w Maspex

Media społecznościowe: