Obrady Rady Krajowej Sekcji Przemysłu Cukierniczego, Młynarskiego i Piekarniczego NSZZ „S”

W dniach 8-10 czerwca 2022r., w Sulejowie, odbyło się posiedzenie Rady Krajowej Sekcji Przemysłu Cukierniczego, Młynarskiego i Piekarniczego NSZZ „Solidarność”.

W obradach wzięło udział 28 członków Związku z zakładów tworzących Sekcję oraz z organizacji związkowych „Solidarności” zaprzyjaźnionych z Sekcją.

Podczas obrad Rada Sekcji zajęła się omówieniem sytuacji w branży cukierniczej, piekarniczej, młynarskiej i słonych przekąsek. Przedstawiciele organizacji związkowych podzielili się swoimi spostrzeżeniami oraz wnikliwie omówili sytuację po okresie pandemii.

Jednym z ważniejszych punktów w obradach była dyskusja związana z funkcjonowaniem całej branży w momencie agresji na Ukrainę . Podczas przedstawiania informacji z poszczególnych zakładów pracy podkreślono szczególną rolę jaką odegrali Pracodawcy oraz Związki Zawodowe w niesieniu pomocy dla uchodźców z Ukrainy m. in. poprzez zatrudnianie ich w firmach z branży.

Podczas drugiego dnia obrad Rada Krajowej Sekcji Przemysłu Cukierniczego, Młynarskiego i Piekarniczego NSZZ „Solidarność” postanowiła wystąpić z apelem do struktur związkowych w sprawie odblokowania portów ukraińskich.

W związku ze zbliżającym się okresem wyborczym, Rada Sekcji postanowiła przygotować Walne Zebranie Delegatów na koniec września 2022r., które będzie ostatnim w tej kadencji, spotkaniem władzy stanowiącej Sekcji.

Media społecznościowe: