Odszedł Henryk Ciuksza – wieloletni Przewodniczący „Solidarności” w ostródzkich „Morlinach”

Z żalem zawiadamiamy że zmarł wieloletni Przewodniczący Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” przy zakładzie „Morliny” w Ostródzie – Henryk Ciuksza. Przyjaciel, kolega, współpracownik.

W poniedziałek, 20 grudnia 2021r., odbędą się uroczystości pogrzebowe. O 11.00 rozpocznie się różaniec w Domu Pogrzebowym Efez przy Kościele Najświętszej Marii Panny w Ostródzie, a o godz. 12.00, w tym samym Kościele, odbędzie się Msza Święta, po której, na cmentarzu przy ul. Spokojnej, zostaną złożone do grobu szczątki Zmarłego.

Henryk Ciuksza aktywnie działał w strukturach związkowych NSZZ „Solidarność”, Krajowym Sekretariacie Spożywców i Krajowej Sekcji Mięsa, był Przewodniczącym Oddziału Solidarności w powiecie ostródzkim. Wychował całe pokolenie działaczy Solidarności w Zakładzie w Morlinach. Posiadał ogromną wiedzę w zakresie prawa pracy.

Rada Sekretariatu składa najszczersze kondolencje Rodzinie, Przyjaciołom i Współpracownikom Zmarłego.

Spoczywaj w Pokoju!

Media społecznościowe: