Organizacja Zakładowa w Zentis Polska

 
OZ 3434 w ZENTIS POLSKA SP. Z O.O.
„Solidarność to jedność serc, umysłów i rąk zakorzenionych w ideałach, które są zdolne przemieniać świat”  

 Organizacja Związkowa przy Zentis Polska Sp. z o.o. została powołana w lipcu 2018 roku z inicjatywy pracowników niezgadzających się na panujące w firmie warunki zatrudnienia i pracy. Jej założycielami są osoby zatrudnione w różnych działach, gdzie problemy dotyczące zarobków oraz realiów systemu pracy były najbardziej odczuwalne. Na chwilę obecną Organizacja zrzesza 118 członków. Jesteśmy młodą organizacją, ale możemy  pochwalić się wynegocjowanymi: podwyżkami dla  pracownikówdodatkowi „stażowemu”, premii za frekwencję. W bieżącym roku
planujemy: powołać Europejską Radę Zakładową z Organizacją Związkową z Zentis Aachen, przeprowadzić wybory Społecznych Inspektorów
Pracy, doprowadzić do zmian w regulaminie Zakładowego Funduszu
Świadczeń Socjalnych, wynegocjować kolejne podwyżki dla
pracowników.
Wstąpiliśmy do Krajowej Sekcji Przemysłu Mleczarskiego, Spirytusowego i Koncentratów, co daje nam ogromne możliwości udziału w szkoleniach oraz nawiązania kontaktów i wymiany doświadczenia z przedstawicielami innych organizacji związkowych. Za pośrednictwem Sekretariatu zaprosiliśmy do Polski kolegów ze związków NGG z  macierzystego zakładu
w Akwizgranie.

Zentis jest jednym z wiodących przedsiębiorstw przemysłu spożywczego w Europie.  Firma została założona w Niemczech (Aachen) ponad 120 lat temu i specjalizuje się w przetwórstwie owoców i innych surowców naturalnych. Produkuje komponenty owocowe i warzywne dla przemysłu mleczarskiego, piekarniczo- cukierniczego, a także słodycze na rynek detaliczny
Oddziały Zentis zlokalizowane są w : Niemczach, Rosji, USA, Polsce oraz
na Węgrzech. Filia Zentis w Polsce znajduje się w Żelkowie (województwo mazowieckie). Została założona w 1995 roku.  Obecnie zatrudnia 270
pracowników.          
Media społecznościowe: