Organizacja Zakładowa Nestle Polska S.A Oddział w Kargowej

Do roku 2011 na terenie fabryki Nestle Polska S.A Oddział  w Kargowej działały dwie organizacje związkowe,  „Solidarność ” i związek  branżowy.

Ponieważ obie miały na celu poprawę warunków pracy i płacy naszych pracowników postanowiliśmy się połączyć i pod szyldem „Solidarności” powstała organizacja  zrzeszająca ponad 60 członków.

Wzięliśmy się ostro do pracy ,uaktywniliśmy komisję BHP aby w obszarach bezpieczeństwa ,obciążeń pracownika a także jakości ubrań i środków indywidualnej ochrony rozpocząć dialog z pracodawcą.

Powołaliśmy nową  komisję socjalną i zupełnie zmieniliśmy podział  funduszu ZFŚS. Podpisaliśmy aneks do układu zbiorowego ,który na okres 5 lat przywrócił pracownikom  nagrody jubileuszowe.

Wprowadzono  dodatki za pracę w sobotę ,niedzielę i święta. Są to tak zwane dodatki weekendowe dla tych którzy nie mogą tych dni spędzić z rodziną. Oprócz tego pracownicy zyskali dodatkowe ubezpieczenia zdrowotne i fundusz emerytalny gdzie  2% wynagrodzenia trafiało  na konto pracownika . Obecnie jest to już 4 % bo cały czas wnioskujemy o podnoszenie tych składek.

Powstała komisja ds. przeciwdziałania mobbingowi, dyskryminacji i molestowaniu seksualnemu gdzie połowa ich członków to przedstawiciele naszego związku.

Utrzymujemy tendencje wzrostową w zakresie pozyskiwania nowych członków. Obecnie jest to 332 członków co daje ponad 50 % uzwiązkowienia.  Połowa naszych członków nie ukończyła  40 roku  życia .

Wspólnie ze związkowcami z Kalisza i Wrocławia stworzyliśmy Międzyzakładową Komisję Koordynacyjną .Jej celem jest lepszy dialog z zarządem Nestle Polska S.A.  w Warszawie i wspólna walka z problemami pracowników fabryk.

Jesteśmy tez członkiem Krajowej Sekcji Przemysłu Mleczarskiego ,Spirytusowego i Koncentratów Spożywczych.

Danuta Olszewska

Media społecznościowe: