Organizacja Zakładowa w Dr Oetker Dekor w Płocku

Organizacja NSZZ Solidarność w Dr. Oetker Dekor powstała w 2007roku. Impulsem do zawiązania związku był zryw załogi, która poprzez odejście od swoich stanowisk pracy pokazała pracodawcy swoje niezadowolenie z warunków pracy i płacy. Dzięki zdecydowanemu  zamanifestowaniu swoich postulatów, pracownicy „wywalczyli” sobie wzrost wynagrodzenia, dodatkową premie tzw. „13”, która wypłacana jest w dwóch turach, połowa kwoty w czerwcu i druga połowa w grudniu

 Obecnie nasza Komisja liczy 165 członków z czego około 70% stanowią  osoby poniżej 40 roku życia.  Kolejną ważną datą dla naszej Komisji będzie 18 listopada. W tym dniu odbędą negocjacje płacowe  w których jednym głosem będą mówić, tworzący zespół negocjacyjny, przedstawiciele związków zawodowych i pracownicy niezrzeszeni.

Media społecznościowe: