Organizacja Zakładowa w Kujawskiej SM Włocławek

Historia organizacji związkowej „Solidarności” w naszym zakładzie dzieli się na dwie części. W 2006 roku rozpada się Komisja Zakładowa NSZZ „Solidarność” i przez sześć lat w naszym zakładzie działała tylko jedna organizacja związkowa. Mówiąc dyplomatycznie, nie do końca reprezentująca interesy załogi.
We wrześniu 2012 roku kobiety pracujące w mleczarni podjęły decyzje o powołaniu po raz drugi „Solidarności”. Chciałyśmy mieć możliwość obrony przed szeregiem działań prowadzonych przez zarząd naszej spółdzielni. Bardzo szybko od podjęcia decyzji przeszłyśmy do konkretów. W ciągu jednego dnia zwołałyśmy zebranie założycielskie, przyłączyli się do nas również Panowie pracujący w naszej Spółdzielni i powołaliśmy kierownictwo naszej Organizacji. To właśnie na tym pierwszym zebraniu zostałam wybrana przewodniczącą i tak jest do dzisiaj. W 2014 roku wstąpiliśmy do Sekcji. Dzisiaj kontynuujemy rozpoczętą, już prawie siedem lat temu, pracę.
Róża Pawlak

Media społecznościowe: