Organizacja Zakładowa w OSM Myszków

„Jesteśmy młodą organizacją – mówi Krzysztof Pniak, przewodniczący komisji zakładowej „S” – która powstała dnia 01.03.2019 r., z misją uzyskania wpływu na bieg wydarzeń w naszym miejscu pracy „OSM Myszków”, oraz przeciwdziałaniu typowym i dobrze opisanym patologiom, zachodzącym w sektorze spółdzielczości mleczarskiej. Chcemy mieć jak największe wsparcie dla naszych działań dlatego, jeszcze w 2019 r., przystąpiliśmy do Krajowej Sekcji Przemysłu Mleczarskiego, Spirytusowego i Koncentratów Spożywczych NSZZ „Solidarność”.

 Na dzień dzisiejszy członkowie związku stanowią 75% osób zatrudnionych w OSM Myszków, tj. 70 osób.

W skład naszej Komisji wchodzą:

przewodniczący KZ Krzysztof Pniak

z-ca przewodniczącego KZ Władysław Sopata

z-ca przewodniczącego KZ Jarosław Czarnecki

sekretarz KZ Agata Dorobisz

skarbnik KZ Włodzimierz Kowacki

członek KZ Edyta Szymczyk

Celem na przyszłość naszej organizacji jest wprowadzenie partnerskich i zdrowych relacji na linii Pracodawca – Związki Zawodowe, w taki sposób jak to jest określone w przepisach Kodeksu Pracy.”

Media społecznościowe: