Organizacja Zakładowa Żywiec Zdrój S.A. Zakład w Cięcinie.

Nasza Organizacja powstała w 2007 roku. Obecnie mamy 3 zakłady produkcyjne. Dwa z nich znajdują się w okolicach Żywca w Jeleśni i w Wieprzu, a jeden w województwie zachodniopomorskim w Mirosławcu.
Nasza organizacja skupia 175 członków, z czego 60 związkowców pracuje z zakładzie w Mirosławcu. Tamtejsze komisja funkcjonuje jako organizacja podzakładowa.

Sztandar Krajowej Sekcji Przemysłu Mleczarskiego. Spożywczego i Koncentratów Spożywczych.


Skład  Komisji:
przewodniczący- Jacek Gala-Jeleśnia
wiceprzewodniczący- Andrzej Jarco – Wieprz
skarbnik – Lesław Góra Krzyżowski – Jeleśnia
sekretarz – Krzysztof Nowak -Jeleśnia
członek-  Grzegorz  Biegun- Wieprz
członek- Grzegorz Kupczak- Jeleśnia
podzakładowa Komisja w Mirosławcu:
przewodniczący- Grzegorz Morzyc
wiceprzewodniczący – Grzegorz Różycki
skarbnik-Leonard Martenka
sekretarz- Zbigniew Kaftan
członek-Szymon Czajka
Po nowym roku przybędzie nam jeszcze jeden zakład z Rzeniszowa. Produkowana jest tam woda mineralna Dobrowianka, a tamtejsza organizacja zakładowa skupia około 30 członków.Zapraszamy na nasze konto na FB. Funkcjonujemy tam jako Organizacja Zakładowa NSZZ Solidarność przy Żywiec Zdrój S.A.


Media społecznościowe: