Organizowanie związków zawodowych – spotkanie w Warszawie.

6 lutego 2019r., w Warszawie odbyło się spotkanie komisji doradczej Centrum Organizacji Związków Zawodowych ( COZZ ).

COZZ to fundacja utworzona w Polsce w wyniku realizacji uchwały o organizowaniu przyjętej przez IV Konferencję UNI EUROPA. COZZ zostało utworzone do wspierania rewitalizacji i rozwoju związków zawodowych w Polsce, Czechach, na Słowacji i Węgrzech. Od 3 lat COZZ prowadzi pilotażowy program organizatorski oraz szkolenia, warsztaty i konferencje. Fundacja w Polsce współpracuje z NSZZ „Solidarność” i OPZZ.

W spotkaniu wzięli m.in. udział Christy Hoffman – Sekretarz Generalny UNI GLOBAL oraz Harald Wiedenhofer – Sekretarz Generalny EFFAT. Ze strony NSZZ „Solidarność” : przedstawiciele KS Pracowników Telekomunikacji, KS Pracowników Handlu i Bankowości oraz

Sekretariatu Przemysłu Spożywczego (E.Święcicki).

W czasie spotkania zostały przedstawione działania COZZ w Czechach, na Węgrzech i Słowacji, które pomogły zorganizować nowe organizacje związkowe. Organizatorzy związkowi COZZ docierają do pracowników, organizują zainteresowanych, pomagają wyłonić liderów i przejść cały proces rejestracji ZZ. Organizują dla nich szkolenia i warsztaty. Pomagają nawiązać kontakt z Europejską Radą Pracowniczą, jeżeli taka działa. W Polsce takie działania prowadzono wśród pracowników trzech firm z branży poligraficzej należących do Koncernu AMCOR. Wszędzie udało się zorganizować ZZ, które szybko rozpoczęły rozmowy o sprawach pracowniczych z pracodawcą. Szybko nawiązano kontakt i uzyskano wsparcie od EWC Amcor.

W czasie dyskusji zwrócono uwagę na potrzebę międzynarodowej solidarność związkowej. Podawano przykłady, na brak reakcji czy chęci współpracy ze strony ZZ w ramach jednego koncernu. Mówiono też o zwiększeniu współpracy między europejskimi centralami związkowymi. Zwrócono również uwagę na to jak ważne jest żeby różne ZZ działające i jednego pracodawcy nie konkurowały ze sobą.

W trakcie spotkania przedstawiciele COZZ i KS Pracowników Telekomunikacji NSZZ „S” podpisały porozumienie partnerskie w sprawie współpracy przy organizacji ZZ w nowej firmie telemarketingowej w Polsce.

Media społecznościowe: