EFFAT popiera akcję strajkową w Bielanach Wrocławskich

Sekretarz generalny EFFAT, Kristjan Bragason solidaryzuje się z akcję protestacyjną związkowców z Sekretariatu Spożywców „S”. Europejska konfederacja związków zawodowych branży rolno-spożywczej z uwagą przygląda się…

Czytaj więcej...

6 listopada spotykamy się w Bielanach Wrocławskich!

Poniżej możliwość pobrania plakatu i rozpowszechnienia go:

Czytaj więcej...

Nadzwyczajne posiedzenie Rady Sekretariatu

Powodem zwołania nadzwyczajnego posiedzenia Rady była sytuacja w zakładzie Mondelez w Bielanach Wrocławskich. Rada spotkała się w dniu 26.10.2023 r. w formule online. W związku…

Czytaj więcej...

Międzynarodowe wsparcie dla pracowników Mondelez w Bielanach Wrocławskich

Rada Sekretariatu informuje europejską i światową konfederację związków zawodowych branży spożywczej o sytuacji polskich pracowników. Zarówno EFFAT jak i IUF zapowiadają wsparcie działań związkowców z…

Czytaj więcej...

W Mondelez pogotowie strajkowe

„Utknęliśmy w martwym punkcie. Ze strony pracodawcy nie ma woli aby uniknąć eskalacji konfliktu” – przyznają związkowcy. NSZZ „Solidarność” od ponad 5 miesięcy jest w…

Czytaj więcej...

Obchody 33. rocznicy śmierci bł. ks. Jerzego Popiełuszki

W niedzielę 22 października br., w Suchowoli, odbyły się uroczystości poświęcone pamięci bł. ks. Jerzego. Na uroczystościach Krajowy Sekretariat Spożywców był reprezentowany przez poczet sztandarowy…

Czytaj więcej...

Wybory do Europejskiego Zespołu ds. Dialogu Społecznego w Lactalis

W ramach współpracy z EFFAT, przedstawiciele Krajowej Sekcji Przemysłu Mleczarskiego, Spirytusowego i Koncentratów Spożywczych NSZZ „S”, Andrzej Mazur i Tomasz Romaniak, jako obserwatorzy z ramienia…

Czytaj więcej...

XXXI Krajowy Zjazd Delegatów NSZZ „Solidarność”

W dniach 19-20 października 2023 r., w hali Centralnego Ośrodka Sportu w Spale, odbył się wyborczy KZD NSZZ „S”. Na kadencję 2023-28 wybierano Przewodniczącego Związku…

Czytaj więcej...

Szkolenie dla członków Sekretariatu Przemysłu Spożywczego NSZZ „S”

Kto się nie rozwija nie odnajdzie się w szybko zmieniającej się rzeczywistości. Takie motto przyświecało uczestnikom szkolenia w Spale. Na trzydniowym szkoleniu „Wizerunek działacza związkowego”…

Czytaj więcej...

Strajk ostrzegawczy w Mondelez International

Solidarnościowa akcja pod zakładami w Bielanach Wrocławskich. Pracowników Mondelez poparli związkowcy z Regionów i Branży. W południe 4 października br. przed zakładem Mondelez International w…

Czytaj więcej...