Ostatnie pożegnanie śp. Jana Dybicza

W dniu 20 maja 2022r., w wieku 63 lat, odszedł do Pana nasz Kolega Jan Dybicz, zawodowo związany z Zakładami Tłuszczowymi „Kruszwica”, gdzie pełnił funkcję przewodniczącego Organizacji Zakładowej NSZZ „Solidarność”.  Jan Dybicz przez wiele lat działał w strukturach branżowych Solidarności, jako aktywny reprezentant…

Czytaj więcej...

Uroczysty Kongres Sekretariatu Spożywców z okazji 30-lecia.

W dniach 11-13.05.2022 r., w Jastrzębiej Górze, odbył się uroczysty Kongres Krajowego Sekretariatu Przemysłu Spożywczego NSZZ „Solidarność” zorganizowany z okazji 30-lecia jego działalności. Krajowy Sekretariat…

Czytaj więcej...

Odszedł śp. Sławomir Naderża

Z głębokim smutkiem informujemy, że w dniu 5 maja br., w wieku 50 lat, pożegnaliśmy naszego Kolegę śp. Sławomira Naderżę. Działacza NSZZ „Solidarność” w Polmosie…

Czytaj więcej...

Posiedzenie Komisji Rewizyjnej Sekretariatu

W dniu 5 maja 2022r., w formule online, odbyło się nadzwyczajne posiedzenie Komisji Rewizyjnej Sekretariatu zwołane przez Katarzynę Gryciuk – przewodniczącą KR Sekretariatu.Członkowie Komisji omówili…

Czytaj więcej...

Spotkanie w Ministerstwie Rolnictwa

W dniu 4 maja 2022r., przedstawiciele Sekretariatu, Zbigniew Sikorski i Stanisław Lubaś, spotkali się w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi z Panem Henrykiem Kowalczykiem, wicepremierem RP…

Czytaj więcej...

Posiedzenie Sekcji Przemysłu Mleczarskiego, Spirytusowego i Koncentratów Spożywczych NSZZ „Solidarność”

W dniach 27-29.04.2022r., w Kobylnikach k/Kruszwicy, odbyło się posiedzenie Rady Sekcji i Komisji Rewizyjnej KSPMSiKS NSZZ „Solidarność”. Przewodniczący Rady Sekcji, Zbigniew Sikorski, poinformował członków Rady…

Czytaj więcej...

WZD w Organizacji Związkowej „S” Totalizatora Sportowego

W dniach 25-26.04.2022r., w Rybienku Leśnym, odbyło się Walny Zjazd Delegatów Organizacji Zakładowej „S” działającej w Totalizatorze Sportowym Sp. z o.o.Po przedstawieniu sprawozdania z działalności…

Czytaj więcej...

Życzenia Wielkanocne

Czytaj więcej...

Zdalne posiedzenie Trójstronnego Zespołu d/s Branży Spożywczej

W dniu 14.04.2022r., odbyło się zdalne posiedzenie trójstronnego zespołu branżowego zajmującego się sektorem spożywczym. Głównymi tematami omawianymi na posiedzeniu były: Informacja wiceministra Andrzeja Śliwki z…

Czytaj więcej...

Spotkanie Przewodniczących Rad Sekretariatów Branżowych

W dniu 11.04.2022r., w Warszawie, odbyło się spotkanie, w którym uczestniczyli Bogdan Kubiak, zastępca przewodniczącego KK NSZZ „Solidarność” i przewodniczący Rad Sekretariatów Branżowych. Do spotkania…

Czytaj więcej...