Pismo Prezydium Rady Sekretariatu do Prezydenta RP

Poniżej zamieszczamy pismo w sprawie tzw. podatku cukrowego, które w imieniu Prezydium Rady SPSpoz NSZZ „Solidarność” przewodniczący Rady Sekretariatu wysłał do Kancelarii Prezydenta RP.

Media społecznościowe: