Pismo Rady Sekretariatu do Premiera ws. „podatku od cukru”

Pan Mateusz Morawiecki

Prezes Rady Ministrów

Szanowny Panie Premierze

W imieniu Rady Krajowego Sekretariatu Przemysłu Spożywczego NSZZ „Solidarność“ zwracam się z prośbą, o wstrzymanie wprowadzenia od dnia 1 lipca 2020 r. tzw. podatku cukrowego. Dziękując za nieprocedowanie na posiedzeniu Sejmu w dniu 16 kwietnia 2020 roku ustawy o promocji prozdrowotnych wyborów konsumentów zwracamy się z prośbą o przełożenie wprowadzenia podatku od zawartości cukru do 2022 roku.Wprowadzenie podatku cukrowego od dnia 1 lipca 2020 r. stworzy potężne zagrożenie związane z funkcjonowaniem branży napojów. Branża już dzisiaj notuje straty związane z pandemią koronawirusa, z powodu spadku obrotów sięgających nawet 40% – z tego w większości w najbardziej rentownym kanale dystrybucji, czyli gastronomii i hotelarstwie. Nie można również liczyć na to, że sytuacja w branży w krótkim czasie wróci do stanu sprzed pandemii. Producenci powstałe straty będą rekompensować wzrostem cen co już obserwujemy na rynku. Oprócz spadku produkcji wynikającego z kryzysu, dodatkowym czynnikiem generującym wzrost cen jest panująca w Polsce susza. Ceny żywności stanowią obecnie główny czynnik wpływający na inflację. Dalszy gwałtowny wzrost tych cen nie jest korzystny ani pod względem gospodarczym, ani społecznym. W świetle spadającej siły nabywczej polskich konsumentów może doprowadzić do poważnego pogorszenia się nastrojów społecznych.Konsekwencje pandemii koronawirusa będą bardzo dotkliwe dla tysięcy pracowników i przedsiębiorców z całej branży spożywczej. Dlatego z uwagą śledzimy zapowiadane i realizowane stopniowe „odmrażanie gospodarki”, które powinno mieć na względzie przede wszystkim stabilność przepisów dotyczących funkcjonowania przedsiębiorstw i ochronę miejsc pracy. Mając na względzie wszystkie powyższe okoliczności zwracamy się z prośbą do Pana Premiera o przełożenie dalszego procedowania ustawy o promocji prozdrowotnych wyborów konsumentów do 2022 roku.

Z poważaniem

W imieniu Rady Sekretariatu

Zbigniew Sikorski

przewodniczący Rady

Media społecznościowe: