Półmetek projektu #MeatTheStandards

W dniu 16 stycznia 2024 r. odbyła się śródokresowa konferencja projektu  „#MeatTheStandards” prowadzonego przez europejską federację EFFAT. W projekcie biorą udział przedstawiciele organizacji związkowych „Solidarności” z Sekcji Przemysłu Mięsnego, Drobiowego i Tłuszczowego NSZZ „S”. Spotkanie odbyło się w formule online.

Celem projektu jest naprawa sektora mięsnego na poziomie europejskim poprzez wzrost zasięgu umów zbiorowych pracy, zwiększenie uzwiązkowienia, zwalczanie praktyk zatrudniania pracowników agencyjnych jako podwykonawców i wreszcie wywarcie presji na legislatorach aby uniemożliwić koncernom stosowanie dumpingu socjalnego i łamanie praw pracowniczych.

Media społecznościowe: