Posiedzenia Komitetu Wykonawczego EFFAT

W dniach 3-4 czerwca 2024 r. odbyło się kolejne posiedzenie Komitetu Wykonawczego Europejskiej Federacji Związków Zawodowych Przemysłu Spożywczego, Rolnictwa i Turystyki (EFFAT). W posiedzeniu udział wziął Marcin Klimczyk, koordynator spraw międzynarodowych i Europejskich Rad Zakładowych w Sekretariacie.

Wśród tematów obrad najwięcej miejsca poświęcono przygotowywanemu kongresowi wyborczemu EFFAT. Poza omówieniem spraw organizacyjnych, przedstawiono kandydatów do władz federacji, którzy również mieli czas na krótką prezentację swoich dotychczasowych dokonań oraz wizji swojej pracy we władzach EFFAT. Zaprezentowano również propozycje zmian w statucie EFFAT, które zostaną poddane głosowaniu podczas kongresu w listopadzie 2024 r. oraz wizję polityczną EFFAT na lata 2025 – 2029.

Władze EFFAT przedstawiły również sprawozdanie ze swojej działalności w trakcie upływającej właśnie kadencji. Poza sprawozdaniem Sekretarza Generalnego EFFAT Kristjana Bragasona, osoby odpowiedzialne za poszczególne branże przedstawiły również dokonania w swoich sektorach tj. rolnictwa, żywności, napojów i tytoniowym, a także pomocy domowych oraz hotelarstwa. Osobne miejsce poświęcono przedstawieniu działań w zakresie równości płci oraz działalności sekcji młodych. Enrico Somaglia, aktualny zastępca Sekretarza Generalnego EFFAT, a równocześnie kandydat na przyszłego Sekretarza Generalnego przedstawił sytuację w sektorze przedsiębiorstw ponadnarodowych. Nie zabrakło również miejsca na dyskusję o sprawach zgłoszonych przez reprezentantów poszczególnych krajowych organizacji afiliowanych przy EFFAT. Głos zabrała również Sue Longley – Sekretarz Generalna Międzynarodowej Federacji Związków Zawodowych (IUF), z którą EFFAT prowadzi wiele wspólnych inicjatyw. Wśród nich przedstawiono m. in.:

  • wyniki projektu dla przemysłu mięsnego
  • status projektu dotyczącego przeciwstawieniu się finansjalizacji przedsiębiorstw ponadnarodowych
  • działania na rzecz poprawy dialogu społecznego w ramach Europejskich Rad Zakładowych
  • działania podejmowane wspólnie przez IUF i EFFAT przeciwko wyzyskowi pracowników poprzez pracę tymczasową i outsourcing.

W tej ostatniej z wymienionych spraw EFFAT organizuje europejską akcję protestacyjną, która poza materiałami informacyjnymi, obejmować będzie również demonstrację zaplanowaną na 17 września 2024 roku przed siedzibą Parlamentu Europejskiego w Strasbourgu.