Posiedzenie Komisji Krajowej NSZZ „S” w Warszawie

W dniu 19.08.2020 r., w Warszawie odbyło się posiedzenie Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”. Korzystając z zaproszenia dyrektora muzeum Jacka Pawłowicza, Komisja obradowała w Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Politycznych PRL w dawnym areszcie na Rakowieckiej.

Komisja przyjęła stanowisko, w którym złożyła wyrazy uznania wszystkim tym, którzy w roku 1980 przyczynili się do powstania „Solidarności” i walczyli o upodmiotowienie pracowników w PRL. Przewodniczący KK, Piotr Duda odniósł się do planowanych obchodów 40-rocznicy Sierpnia’80, m. in. powiedział, że: „Wiemy, że ta rocznica nie miała tak wyglądać, mieliśmy być 29 sierpnia na placu Piłsudskiego, miało nas być 50 tys. z rodzinami, mieliśmy cieszyć się z tego radosnego święta, ale dzisiejsze spotkanie Komisji Krajowej jest najważniejsze w tę rocznicę, bo to wielka symbolika i oddanie czci tym wszystkim, którzy walczyli o wolną Polskę. I Żołnierzom Wyklętym i więźniom politycznym.”

Złożono kwiaty pod pomnikami ofiar zbrodni komunistycznych w Polsce.

Podpisano porozumienie o współpracy pomiędzy Komisją Krajową NSZZ „Solidarność” i Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Politycznych w Warszawie, które zakłada, m.in.: umożliwienie prowadzenia kwerend w zbiorach archiwalnych KK NSZZ „Solidarność” oraz MŻWiWP,  merytoryczne współdziałanie przy opracowywaniu publikacji książek, filmów, wystaw i multimediów.

W geście solidarności z narodem białoruskim, członkowie KK zamanifestowali jedność z Białorusinami poprzez pamiątkowe zdjęcie z flagami Białorusi. Zdjęcie będzie wykorzystywane w mediach społecznościowych.

Ze strony Sekretariatu Przemysłu Spożywczego NSZZ „S”, w posiedzeniu KK uczestniczył przewodniczący Rady Sekretariatu Zbigniew Sikorski, który przedstawił informację o piśmie Prezydium Sekretariatu do Prezydenta RP Andrzeja Dudy  w /s  zawetowania ustawy  o tzw. podatku od cukru oraz omówił sytuację w branży spożywczej.

Media społecznościowe: