Posiedzenie Komisji Krajowej NSZZ Solidarność w Gdańsku

Członkowie Komisji Krajowej podczas posiedzenia przeanalizowali wyniki rozmów, które odbyły się w siedzibie PiS przy ul. Nowogrodzkiej. Uznali, że w wielu kwestiach możliwe jest porozumienie i podjęli decyzję o kontynuowaniu rozmów z kierownictwem Prawa i Sprawiedliwości oraz Rządem Zjednoczonej Prawicy w celu realizację postulatów Solidarności zawartych w stanowisku KK z 11 grudnia 2018 r.
Komisja Krajowa powołała swoich przedstawicieli do dwóch zespołów roboczych, które będą negocjowały konkretne porozumienia. Jednocześnie postanowiła nie zawieszać prac sztabu protestacyjno-strajkowego, który 19 marca oceni przebieg negocjacji i podejmie decyzje o dalszych działaniach.

Media społecznościowe: